Jurat 2023

Infojobs - Adevinta

Fernando Morales

Universitat Autònoma de Barcelona

Secretari-coordinador sense possibilitat de vot

Nilton Navarro

Brand manager de Infojobs i impulsor del patrocini de la Kings League

Nora Martín

Senior copywriter de platanomelón

Phillip Fürts

CEO Medialog i tresorer del Gremi

Victoria Ramos

Account Executive de IPMA

Fotocasa

Josep Maria Blanco

Universitat Autònoma de Barcelona

Secretari-coordinador sense possibilitat de vot

Laia Inés

brand activation specialist de fotocasa

Bárbara Puyol

Brand manager de fotocasa

RICHARD WAKEFIELD

CREATIU I PROFESSOR

laia rogel

CEO de La Pometa, presidenta del Gremi

Enric Nel·lo

ECD & Co-founder de PS21 Barna

Miin korean cosmetics

Juanjo Perona

Universitat Autònoma de Barcelona

Secretari-coordinador sense possibilitat de vot

Raquel Sarradell

Head of Ecommerce and Marketing de MiiN Cosmetics

Sam Júdez

managing Director de DDB

Montse Arnau

Ex directora de màrqueting Turisme de Barcelona, vicepresidenta del Gremi

Fèlix Zilinskas

Founder & Creative director de Jiuston Advertising

pngegg

Estrella Barrio

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Secretaria-coordinadora sense possibilitat de vot

Francisco Jiménez

Francisco Jiménez Valdivia, Responsable de Marca, Patrocinis i esdeveniments de Renfe

Pablo Perdigó

Creative de Putos Modernos

Xavier Sans

CEO Magatzem d’idees, Vocal de la junta del Gremi

Marc Macià

Partnet & Managing Director de SantaMarta&Astorga

Mychef

Mari Luz Barbeito

UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA

Secretaria-coordinadora sense possibilitat de vot

Judit Donoso

Marketing manager de Mychef

Lucía Bobadilla

supervisora creativa d'Ogilvy

José Maria Ricarte

Business & Communication Director de Normmal, Vicepresident del Gremi

QUIM MIRÓ

Director editorial de Comunicació